پست همکاری دریایی برگزاری بین الملل عربستان

پست: همکاری دریایی برگزاری بین الملل عربستان عمان تمرین نظامی شورای همکاری

گت بلاگز اخبار اجتماعی بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی ضمن برآورد اوضاع بارندگی کشور از جمله پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اثر فعالیت سیستم بارشی اخیر گفت: سامانه با

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

عبارات مهم : ایران

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی ضمن برآورد اوضاع بارندگی کشور از جمله پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اثر فعالیت سیستم بارشی اخیر گفت: سامانه بارشی اخیر تنها چهار میلی متر به بارش کشور و ۱۹ میلی متر به بارش پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه کرد.

شاهرخ فاتح در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه ۹۶) تا روز جمعه ششم بهمن ماه کل کشور ۳۹ میلی متر بارش دریافت کرده است که نسبت به بلندمدت ۶۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد کم کردن بارش را نشان می دهد.

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

وی با اشاره به بارش برف و باران طی هفته جاری اظهار کرد: با بررسی اوضاع بارندگی کشور بعد از فعالیت سامانه بارشی اخیر – که از روز شنبه شروع شد و در بعضی نقاط تا دیروز (۱۰ بهمن ماه) ادامه داشت – متوجه می شویم که میانگین بارشی کشور عوض کردن چندانی نداشته است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی در ادامه گفت: از ابتدای سال آبی تا ۱۰ بهمن ماه کل کشور ۴۳ میلی متر بارش دریافت کرد که نسبت به بلندمدت ۵۸ درصد و نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کم کردن یاقته است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی ضمن برآورد اوضاع بارندگی کشور از جمله پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اثر فعالیت سیستم بارشی اخیر گفت: سامانه با

فاتح تاکید کرد: همه بارش های سامانه بارشی اخیر تنها چهار میلی متر به بارش کشور اضافه و فقط سه درصد نسبت به بلندمدت و یک درصد نسبت به سال گذشته اوضاع بارشی را بهتر کرد.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی با اشاره به اوضاع بارشی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از ابتدای مهر تا روز ۶ بهمن ۹۶ استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ۲۲ میلی متر دریافت بارش داشت که نسبت به بلندمدت ۷۹ درصد و نسبت به سال گذشته ۷۷ درصد کمبود بارش را نشان می دهد.

فاتح ضمن بررسی تاثیر سامانه بارشی اخیر در اوضاع پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: از ابتدای مهر تا ۱۰ بهمن ماه (بعد از بارش برف)، استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ۴۳ میلی متر بارش دریافت کرد که نسبت به بلندمدت ۶۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد کم کردن داشت.

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

وی در آخر تاکید کرد: با توجه به مساحت کمتر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به کل کشور و دریافت نسبتا خوب بارش، طی روزهای اخیر ۱۹ میلی متر به بارش پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه شد که این میزان زیاد کردن بارش، ۱۹ درصد نسبت به بلندمدت و ۱۳ درصد هم نسبت به سال گذشته اوضاع را بهتر کرده هست.

واژه های کلیدی: ایران | دریافت | سامانه بارشی | اخبار اجتماعی

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog