پست همکاری دریایی برگزاری بین الملل عربستان

پست: همکاری دریایی برگزاری بین الملل عربستان عمان تمرین نظامی شورای همکاری

گت بلاگز اخبار اجتماعی جیره‌بندی آب کشاورزی قطعی است ، ذخیره برف در کشور صفر است

به علت محدودیت منابع آب میزان خروجی آب از سدها جهت کشاورزی قطعاً جیره بندی خواهد شد به اندازه ای که تأمین آب شرب به خطر نیفتد و بتوانیم آب کشاورزی را تأمین کنیم

جیره‌بندی آب کشاورزی قطعی است ، ذخیره برف در کشور صفر است

ذخیره برف در کشور صفر است/جیره بندی آب کشاورزی قطعی است

عبارات مهم : منابع

به علت محدودیت منابع آب میزان خروجی آب از سدها جهت کشاورزی قطعاً جیره بندی خواهد شد به اندازه ای که تأمین آب شرب به خطر نیفتد و بتوانیم آب کشاورزی را تأمین کنیم.

به گزارش مهر به نقل از مدیرعامل شرکت منابع آب کشور عزیزمان ایران نوشت: یکی از اندوخته های منابع آب در بهار، ذخیره برف است که درحال حاضر در اکثر نقاط کشور ذخیره برف صفر است.

جیره‌بندی آب کشاورزی قطعی است ، ذخیره برف در کشور صفر است

به گزارش مهر، محمد حاج رسولی ها با اشاره به اینکه برودت هوا در روزهای گذشته به نحوی نبوده که بارش به صورت برف ذخیره شود، افزود: تا آخر زمستان باید میزان بارش ها به ۷۱ درصد برسد که این روند درحال حاضر ۳۰ درصد است.

وی افزود: اگر میزان بارش آینده نگری شده است محقق شود، قطعاً در تأمین آب کشت بهاره تأثیرگذار خواهد بود.

به علت محدودیت منابع آب میزان خروجی آب از سدها جهت کشاورزی قطعاً جیره بندی خواهد شد به اندازه ای که تأمین آب شرب به خطر نیفتد و بتوانیم آب کشاورزی را تأمین کنیم

حاج رسولی ها افزود: رهاسازی آب سدها جهت کشاورزی در ۲ مرحله کشت پاییزه و بهاره صورت می گیرد که تأمین آب کشت بهاره به بارش زمستان مرتبط است.

وی گفت: به علت محدودیت منابع آب میزان خروجی آب از سدها جهت کشاورزی قطعاً جیره بندی خواهد شد به اندازه ای که تأمین آب شرب به خطر نیفتد و بتوانیم آب کشاورزی را تأمین کنیم.

حاج رسولی ها گفت: جیره بندی آب کشاورزی در حوضه آبریز فارس پارسال نیز انجام شد ولی امسال دامنه این محدودیت در سطح کشور در بسیاری از حوضه های آبریز اجرا می شود.

جیره‌بندی آب کشاورزی قطعی است ، ذخیره برف در کشور صفر است

۵۷ درصد کم کردن بارش

مدیرعامل شرکت منابع آب کشور عزیزمان ایران گفت: با گذشت بیش از صد روز از سال آبی ۹۷-۹۶ ، در کشور فقط ۳۱ میلیمتر بارش گزارش شده است درحالیکه این رقم باید ۷۲ میلیمتر باشد بنابراین ۵۷ درصد کم کردن بارش در این مدت ثبت شده است است.

به علت محدودیت منابع آب میزان خروجی آب از سدها جهت کشاورزی قطعاً جیره بندی خواهد شد به اندازه ای که تأمین آب شرب به خطر نیفتد و بتوانیم آب کشاورزی را تأمین کنیم

حاج رسولی ها افزود: اثرات این کم کردن بارش در حوضه های آبریز مهم کشور تفاوت دارد و اثر آن در بعضی از حوضه های آبریز در منابع سطحی و در بعضی دیگر، در منابع آب زیر زمینی نمایان می شوند.

وی گفت: در حوضه آبریز خزر در طول صد روز گذشته، کشت انجام نشده و مصرف آب در بخش کشاورزی نداشتیم این درحالیست که شرایط حوضه آبریز خزر خیلی خوب است ولی کم کردن ۵۷ درصدی بارش در دو حوضه مهم آبریز اثر گذار است که در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان زیاد بر روی آب های سطحی تأثیرگذار است ولی در حوضه فلات مرکزی تاثیرات آن بر روی منابع آب زیرزمینی زیاد است.

جیره‌بندی آب کشاورزی قطعی است ، ذخیره برف در کشور صفر است

مدیرعامل شرکت منابع آب کشور عزیزمان ایران گفت: در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان کم کردن بارش ۶۵ درصدی ثبت شده است و در حوضه فلات مرکزی ۷۸ درصد کم کردن بارش گزارش شده است است.

حاج رسولی ها اضافه کرد: این پراکنش کم کردن بارندگی، مسئله را در حوضه های آبریز مهم و فرعی دوچندان کرده است.

وی گفت: به عنوان مثال در حوضه آبریز مهم خلیج فارس و دریای عمان که دارای حوضه های فرعی نیز هست، در حوضه فرعی کرخه ۷۰ درصد کم کردن بارندگی، در حوضه کارون بزرگ که محل تأمین آب کشاورزی و انرژی هست، ۷۲ درصد کم کردن بارش و در حوضه زهره و جراحی ۶۴ درصد کم کردن بارندگی از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) ثبت شده است است.

مدیرعامل شرکت منابع آب کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه در حوضه فلات مرکزی که یکی دیگر از حوضه های مهم آبریز و دارای حوضه های فرعی نیز است در حوضه فرعی گاوخونی و زاینده رود کم کردن بارش ۷۷ درصدی ثبت شده است است و در حوضه دریاچه نمک کم کردن ۷۸ درصدی به چشم می خورد.

حاج رسولی ها گفت: در بسیاری از حوضه های مهم و فرعی کم کردن بارش بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد است که در میزان آب های سطحی و آب های زیر زمینی تأثیرگذار است.

وی راجع به میزان ورودی آب به سدهای کشور گفت:? در صد روز گذشته ورودی آب به سدهای کشور حدود ۳۰ درصد کم کردن نسبت به وقت مشابه پارسال نشان می دهد و درحالیکه میزان ورودی آب به سدها در سال گذشته در وقت مشابه ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب بود، این رقم در امسال به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب کم کردن یافته است.

حاج رسولی ها اضافه کرد: بخاطر مدیریت منابع آب و تأمین آب شرب و کشاورزی، امسال فقط ۵ درصد خروجی آب از سدها کم کردن داشته است و تاکنون ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از سدها خارج شده است است.

وی گفت: در حوضه کارون بزرگ در صد روز اول سال آبی، ۴۸۱ میلیون مترمکعب آب به سد دز وارد شده است که این عدد در دو سال پیش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده است و ورودی آب امسال نسبت به ده سال گذشته نادر بوده است.

مدیرعامل شرکت منابع آب کشور عزیزمان ایران افزود: به این ترتیب حجم آب مخزن سد دز ۷۴۴ میلیون مترمکعب شده است که این عدد نسبت به ده سال گذشته بی سابقه است و همچنین در حوضه کارون بزرگ نیز که سدهای زنجیره ای وجود دارد که جهت تأمین انرژی و آب کشاورزی از آن ها استفاده می شود، ورودی آب تاکنون ۹۴۵ میلیون مترمکعب بوده است که این رقم پارسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب بود.

حاج رسولی ها راجع به ورودی آب به سدهای حوضه آبریز گاوخونی و زاینده رود نیز گفت: ورودی آب به زاینده رود تنها ۷۰ میلیون مترمکعب بوده که این رقم نسبت به ده سال قبل بی سابقه است و حجم مخزن سد زاینده رود درحال حاضر ۱۴۲ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به ده سال اخیر، فقط در یک سال دیگر تکرار شده است است و بنابراین ورودی آب به سد زاینده رود ۴۳ درصد کم کردن داشته است.

وی راجع به سد درودزن که تأمین کننده آب شرب شهر شیراز و کشاورزی منطقه شیراز هست، افزود: از ابتدای سال آبی، ورودی آب به سد درودزن ۴ میلیون مترمکعب بوده که این عدد در پنج یا شش سال قبل ۱۴۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است است.

واژه های کلیدی: منابع | میلیون | کشاورزی | کشاورزی | میزان بارش ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog