پست همکاری دریایی برگزاری بین الملل عربستان

پست: همکاری دریایی برگزاری بین الملل عربستان عمان تمرین نظامی شورای همکاری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی عیدی کارگران کی پرداخت می‌شود؟

طبق حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار، حداقل عیدی‌شان رقم یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۶۲ تومان خواهد بود. عیدی مشمولان قانون کار و همچنین کارمندان دولت تا ۴۵ روز

عیدی کارگران کی پرداخت می‌شود؟

عیدی کارگران کی پرداخت می شود؟

عبارات مهم : قانون

طبق حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار، حداقل عیدی ارزش رقم یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۶۲ تومان خواهد بود. عیدی مشمولان قانون کار و همچنین کارمندان دولت تا ۴۵ روز آینده پرداخت می شود. رقم عیدی امسال کارگران یک میلیون و ۸۵۹ تا دو میلیون و ۷۸۹ هزار تومان و عیدی کارمندان نیز ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

به گزارش ایلنا ؛ بزودی و در روزهای پیش رو تا آخر امسال عیدی مشمولان قانون کار و همچنین کارمندان دولت پرداخت خواهد شد. طبق قوانین موجود، عیدی آخر سال کارمندان با تصویب هیات وزیران تعیین و ابلاغ می شود که این رقم در جلسه دیروز هیات دولت جهت آخر سال ۹۶ مبلغ ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

در عین حال، روش محاسبه و پرداخت عیدی کارگران و مشمولان قانون کار متفاوت بوده و طبق مصوبه مجلس، کارفرمایان باید در آخر هر سال حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین شده است در هر سال (مصوبه شورای عالی کار) را به عنوان عیدی به کارگران پرداخت کنند.

عیدی کارگران کی پرداخت می‌شود؟

بنابراین فرمول تعیین عیدی کارگران مشخص بوده و در وقت اعلام مصوبه شورای عالی کار مشخص خواهد بود. به بیان دیگر در اسفندماه امسال که شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۷ کارگران را تعیین و تصویب می کند، می توان حداقل و حداکثر عیدی کارگران در آخر سال ۹۷ را نیز محاسبه کرد.

با این توضیحات، باید انتظار داشت در روزهای پیش رو و هفته های باقیمانده تا آخر سال جاری، شاغلان در بخش شخصی و زیرمجموعه های دولتی عیدی و پاداش آخر سال خود را دریافت کنند.

طبق حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار، حداقل عیدی‌شان رقم یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۶۲ تومان خواهد بود. عیدی مشمولان قانون کار و همچنین کارمندان دولت تا ۴۵ روز

هرچند رقم مربوط به عیدی و پاداش آخر سال کارگران متفاوت از کارمندان هست، ولی مسئولان کارگری کشور معتقدند عیدی تنها مزیت مشاغل کارگری نسبت به کارمندان بوده که البته آن هم از سوی بسیاری از کارفرمایان به دلایل گوناگون پرداخت نمی شود و هستند هزاران کارگری که بدون دریافت عیدی به استقبال نوروز می روند.

نگاهی به روند زیاد کردن رقم عیدی آخر سال کارگران در سالهای اخیر نشان می دهد که هر فرد مشمول قانون کار در آخر سال ۹۲ می توانست ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان تا یک میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان عیدی دریافت کند. ذکر این توصیه الزامی است که میزان عیدی آخر سال کارگرانی که پایه حقوقی آنها بالاتر از رقم حداقل دستمزد امسال (۹۲۹۹۳۱ تومان) باشد نهایتا تا ۳ برابر این رقم یعنی مبلغ ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان خواهد بود و امکان پرداخت زیاد از این رقم وجود ندارد.

همچنین طبق حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار، حداقل عیدی نیز رقم یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۶۲ تومان خواهد بود. رقم قابل پرداخت به عنوان عیدی کارمندان نیز در آخر امسال رقم ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

عیدی کارگران کی پرداخت می‌شود؟

واژه های کلیدی: قانون | میلیون | کارگران | عیدی امسال | حداقل دستمزد | عیدی کارگران | عیدی کارمندان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

عیدی کارگران کی پرداخت می‌شود؟

عیدی کارگران کی پرداخت می‌شود؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog